Nova agencija za nekretnine u vlasništvu Sparkasse Bank - SPARKASSE Nekretnine Bosna i Hercegovina

http://www.sparkassenekretnine.ba/vijesti/nova-agencija-za-nekretnine-u-vlasnistvu-sparkasse-bank

Nova agencija za nekretnine u vlasništvu Sparkasse Bank

Nova agencija za nekretnine u vlasništvu Sparkasse Bank

U aprilu je počela sa radom agencija za posredovanje u prodaji i kupovini nekretnina Sparkasse Bank pod nazivom S-Real, čije je sjedište u zgradi centrale banke u sarajevskom Importanne centru.

Agencija će nuditi kompletan set usluga kupcima i prodavcima nekretnina, od standardnih poput  posredovanja,  promocije i savjetovanja do posebnih servisa koji nisu tipični za agencije. Ovo je, prije svega usluga povoljnije procjene vrijednosti nekretnine, koju svaki kupac nekretnine mora imati, ako finansira kupovinu nekretnine kreditom. Dodatno, S-Real kao dio bančine organizacije uvezuje klijenta sa kreditnim odjelom banke, pojednostavljuje i ubrzava proces odobravanja kredita, ako se klijent odluči za kreditiranje preko Sparkasse Bank.

Direktor S-Real-a, Nedim Džafić pojašnjava misiju agencije: “Cilj nam je, da klijent koji želi prodati ili kupiti nekretninu kod nas dobije potpuno zaokruženu cjelinu usluge na jednom mjestu – nebankarsku uslugu kroz pronalazak odgovarajuće nekretnine putem agencije, konsalting i asistenciju u rješavanju administrativnih pitanja, a zatim zatvaranje kruga kroz bankarske usluge, prije svega u smislu kreditiranja kupaca. Osnovni benefit za klijenta je, da kroz korištenje seta usluga dobija kompletniju, bržu i povoljniju uslugu. “

Agencija već ima zaključene ugovore sa prodavcima stanovima u novogradnji poput BH Servis Vogošća, UNIMO –HM i Velbos, a vezanje za uslugu banke se sastoji u tome, da kupci stanova u ovim objektima imaju nižu kamatnu stopu na kredite. Upravo po ovom principu će se realizirati i svi budući ugovori sa investitorima u stanogradnju.

Pretraga

Cijena od do KM

Površ. od do m2

Superkrediti